Witaj na internetowej stronie gazety szkolnej "TECHNIK"

wydawanej w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach.


Już ukazało się, 45 wydanie gazety TECHNIK          © 2006 TECHNIK - ZS Ropczyce